Activities

Conferința de lansare a CanCor, 18 noiembrie 2022

Infrastructură de transport și națiune. Discursuri și scandaluri ale modernizării în România (1840-1914)

Cuvânt introductiv

Silvia Marton

Este primul eveniment din cadrul proiectului nostru finanțat de Uefiscdi, început în iunie în acest an și care va dura pînă la sfârșitul anului 2024. Toți patru, Constantin Ardeleanu, Raul Cârstocea, Andrei Sorescu și subsemnata le suntem recunoscători instituției gazdă, NEC-ului, care a avut încredere în noi și în acest proiect încă de la început și care ne sprijină în continuare cu mare pricepere. Totul pentru ca cercetarea să se poată derula în cele mai bune condiții.

Construcția marilor infrastructuri de transport – fluvial, maritim și căi ferate – a stârnit numeroase dezbateri și controverse aprinse, pe măsura dorinței de a dota Principatele și România cu mijloace de transport moderne. Nici nu trebuie să subliniez acest lucru când invitații noștri sunt specialiști în domeniu, ei au publicat deja pe această temă – Mihai Chiper, Toader Popescu, Adrian Deoancă, Andrei Emilciuc. Vă mulțumim mult că ați acceptat invitația de a fi azi aici.

Construirea căilor ferate, a porturilor sau a canalelor: procese/fenomene au fost politice, intim legate de felul în care era înțeleasă construcția statului și a națiunii. Prin această prismă a infrastructurii de transport, ne uităm din alt unghi la felul în care au fost gândite și construite statul și națiunea – nu a fost vorba doar despre tehnologie, resurse, bani, legislație – acestea sunt aspecte importante și ceva mai bine cunoscute; ci, mai ales, au fost controverse mai subtile și mai complicate cu privire la „colonialism” și „corupție” care au modelat procesul decizional. Adică cu privire la felul în care actorii istorici – parlamentari, ingineri, miniștri, primari sau alegători – puneau în cuvinte relațiile asimetrice și dependențele față de marile puteri vecine, dar și între diferitele regiuni ale țării; prioritățile și strategiile lor privind „modernizarea” și progresul unei țări tinere, percepută ca fiind „periferică”; sau riscurile sau chiar patologiile pe care ei le identificau în astfel de mari proiecte – de la cheltuirea neregulamentară a banilor și până la amestecul străinilor (guverne sau indivizi) în deciziile sau prioritățile ce erau considerate ca fiind exclusiv naționale.

Semnificațiile noțiunilor „colonialism” și „corupție” și controversele pe care le-au stârnit nu au fost, până în prezent, incluse în studii sistematice despre modul în care construcția infrastructurii de transport în secolul al XIX-lea a avut un impact asupra vocabularului politic al construirii statului națiune român. Vom examina polisemia acestor termeni, dar vom lua în considerare și aplicabilitatea lor empirică asupra unor surse/corpusuri istorice care sunt – știți mai bine decât noi – deosebit de vaste.

Este ceea ce dorim să vă arătăm pe scurt în prima parte a evenimentului de azi – pe scurt, întrucât suntem la început. În partea a doua, și mai pe îndelete, dorim să lărgim discuția și să examinăm împreună atât ceea ce s-a studiat deja – și avem aici principalii autori -, cât și ceea ce ar mai fi de aprofundat, alte întrebări de cercetare, alte priorități.

Colonial Anxieties, Corruption Scandals and Xenophobia in Nineteenth-Century Infrastructure Development in Romania (CanCor)

Exploratory Research PN-III-P4-PCE-2021-1374

CanCor Launch Conference / Conferință de lansare a proiectului CanCor:

Transportation infrastructure and nation-building. Discourses and scandals of modernization in Romania (1840-1914) / Infrastructură de transport și națiune. Discursuri și scandaluri ale modernizării în România (1840-1914)

18 noiembrie 2022, NEC

Înregistrarea evenimentului / The recording of the event

10.00-11.30

Proiectul: „Anxietăți coloniale, scandaluri de corupție și xenofobie în dezvoltarea infrastructurii în România (secolul al XIX-lea)”

Constantin Ardeleanu, Infrastructură de transport și construcție național-statală în România modernă

Silvia Marton, „Dulci pot fi banii”. Concesiunile de căi ferate și semnificațiile „corupției”

Andrei-Dan Sorescu, Teutofobie, colonialism, antisemitism: convergențe în jurul afacerii Strousberg – preistorii și ecouri

Raul Cârstocea, Corupţie şi colonialism: continuităţi ale anxietăţilor antisemitismului din secolul al XIX-lea în interbelicul românesc

11.30-11.45 Pauză de cafea

11.45-13.30

Infrastructura de transport: întrebări, priorități, direcții de cercetare

Toader Popescu, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București, Planificarea rețelei feroviare din Vechiul Regat la interfața dintre interesul public și cel privat

Mihai Chiper, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, Iași, Competiție regională, interese economice și blocaje militare în configurarea rețelei de căi ferate din Moldova (1859-1914)

Adrian Deoancă, Institutul de Antropologie “Francisc I. Rainer”, București, Regimuri infrastructurale: poetica și politica (sub)dezvoltării

Andrei Emilciuc, Colegiul Noua Europă/ Institutul de Istorie, Chișinău, Construcţia căilor ferate în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea: între necesităţile modernizării economice a provinciei şi obiectivele militare ale Imperiului Rus